Mihai Chelu KM Partners Audit SRL +4 0735 348 738 office@kmpartners.ro
Audit
Audit

AUDIT

 • Audit Financiar

Audit al situatiilor financiare pregatite in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate (RAS), IFRS sau Politicile Contabile de Grup

 • Audit Statutar

Servicii de audit pentru societatile care au obligatia auditarii situatiilor financiare in conformitate cu legislatia romaneasca

 • Servicii de Pregatire pentru Audit

Dedicate societatilor mici, romanesti sau subsidiarelor internationale, ale caror situatii financiare nu au mai fost auditate


INVESTIGATII FINANCIARE

 • Analiza Independenta a Afacerii

Analizam viabilitatea afacerii tale si formulam recomandari pentru imbunatatirea performantelor

 • Proceduri Agreate

Examinari financiare si raportarea constatarilor efective pe teme indicate de client: analize de cost, analize de cont de profit si pierdere, investigatii de tip due diligence etc.

 • Solutionarea Litigiilor

Asistenta in litigii si in solutionarea disputelor in calitate de consultanti si experti-martor, furnizand opinii independente asupra spetelor analizate

 • Asistenta in Procedurile de Insolventa

Investigarea bancrutelor frauduloase si alte examinari ale informatiilor contabile necesare administratorilor judiciari si avocatilor

 • Conventii cu Bancile

Raportare catre banci asupra indeplinirii cerintelor din conventiile financiare incheiate cu acestea


ANTIFRAUDA

 • Investigarea Fraudelor

Servicii de asistenta in prevenirea, detectarea si remedierea fraudelor

 • Managementul Riscului de Frauda

Evaluarea riscurilor de frauda, revizuirea si testarea programelor anti-frauda, proiectarea si implementarea de noi sisteme de prevenire a fraudei

 • Suport pentru Litigii

Opinii expert si cuantificarea prejudiciilor in cadrul litigiilor penale si civile


CONTROALE INTERNE

 • Audit Intern

Externalizarea completa sau partiala a functiei de audit intern, dezvoltarea departamentelor de audit intern, traininguri pentru auditori interni

 • Managementul Riscurilor Societatii

Evaluarea cadrului actual de administrarea a riscurilor si asistenta in definirea strategiei de risc, a politicilor, proceselor, masurilor, monitorizarii, apetitului, culturii si comportamentelor la risc

 • Controale Interne

Evaluarea sistemului de control intern, asistenta pentru optimizarea controalelor interne


RISCURI IT

 • Securitatea Informatiilor

Proiectarea securitatii informatiilor, analiza vulnerabilitatilor, teste de penetrare a securitatii, protectia datelor, gestionarea incidentelor, investigatii informatice

 • Guvernanta IT

Analiza si optimizarea guvernantei IT (analiza diferentelor, planul actiune, planul de implementare, asigurarea calitatii)

 • Audit IT

Servicii de atestare IT si revizuire a conformitatii cu standardele relevante din domeniu


Alte categorii de servicii


Cum va putem ajuta?

E-mail:

Solicitarea dvs. si Detalii de Contact:

Professional Bodies