Mihai Chelu KM Partners Audit SRL +4 0735 348 738 office@kmpartners.ro
Servicii Externalizate
Servicii Externalizate

INFIINTARE SOCIETATI

 • Infiintare Societati in Romania

Asistenta la infiintarea de societati comerciale in Romania

 • Infiintare Societati in Alte Jurisdictii

Prin agentii nostri din alte jurisdictii oferim asistenta la infiintarea de companii in Cipru, Marea Britanie, Olanda, Austria, Malta, Madeira, Luxemburg


CONTABILITATE

 • Revizuirea Evidentelor Contabile

Revizuirea evidentelor contabile, evaluarea situatiei actuale si asistenta in rezolvarea deficientelor constatate

 • Setarea Sistemului Contabil si de Raportare Financiara

Setarea registrelor contabile si fiscale obligatorii; Proiectarea rapoartelor financiare si de management; Personalizarea planului de conturi si a centrelor de cost; Revizuirea si actualizarea Manualului de Politici Contabile; Training

 • Servicii de Contabilitate

Evidente contabile complete in deplina conformitate cu standardele romanesti de contabilitate si cu cerintele politicilor contabile ale societatilor

 • Asistenta Auditorilor Interni si Externi

Oferim asistenta auditorilor financiari si auditorilor interni ai clientilor nostri pe parcursul misiunilor de examinare a situatiilor financiare

 • Inregistrare Fiscala in Romania

Inregistrarea la Administratia Financiara pentru impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA si alte impozite; Inregistrarea sediilor permanente si a sediilor secundare; Consultanta pentru start-up-uri

 • Intocmirea Declaratiilor Fiscale

Calculul impozitelor, pregatirea si depunerea tuturor declaratiilor fiscale solicitate de legislatia romaneasca


RAPORTARE FINANCIARA

 • Rapoarte pentru Management (management accounts)

Pregatirea de rapoarte pentru uzul managementului, inclusiv situatii financiare previzionate, cash flow previzionat, pachete de raportare, analize actual versus bugetat, etc.

 • Pregatirea Situatiilor Financiare Statutare

Pregatirea de situatii financiare statutare in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate

 • Situatii Financiare Consolidate

Pregatirea situatiilor financiare consolidate in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

 • Pregatirea Pachetelor de Raportare

Pregatirea pachetelor de raportare financiara in conformitate cu politicile contabile de grup

 • Situatii Financiare IFRS

Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara


SALARIZARE SI HR

 • Intocmirea Statelor de Plata

Prelucrarea calculelor salariale, intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata pentru salarii si impozite

 • Intocmirea Declaratiilor Fiscale Aferente Salariilor

Pregatirea declaratiilor fiscale aferente salariilor si transmiterea acestora la autoritatile fiscale romane

 • Audit al Dosarelor de Personal

Audit de conformitate al dosarelor de personal, identificarea deficientelor, masuri de corectie, consultanta in materie de legislatia muncii

 • Servicii HR

Pregatirea documentelor necesare in conformitate cu legislatia muncii din Romania, aferente diferitelor contracte de munca

 • Managementul Performantei, Indicatori Cheie

Asistenta la stabilirea obiectivelor societatii, cascadarea obiectivelor la nivel de angajat, stabilirea indicatorilor de performanta si corelarea cu remunerarea, identificarea si recompensarea angajatilor performanti


IT

 • Strategia IT

Evaluarea situatiei actuale si a asteptarilor; Proiectarea strategiei IT si a planului de implementare

 • Optimizarea Costurilor IT

Evaluarea proceselor IT actuale, recomandari de optimizare a proceselor, costurilor de administrare si investitiilor IT

 • Arhitectura IT

Evaluarea arhitecturii IT actuale si asistenta in vederea optimizarii

 • Proiectarea Solutiei IT

Analiza situatiei actuale, definirea cerintelor de business relevante si traducerea acestora intr-un document care va guverna faza de implementare (specificatia de implementare)

 • Asistenta in Selectarea Furnizorilor IT

Asistenta in pregatirea documentatiei de achizitie si in timpul procesului de achizitie

 • Management de Proiecte IT

Managementul riscurilor, al calitatii si al termenelor limita, coordonarea implementarii activitatilor planificate, activitati de suport pe toata perioada proiectului


MANAGEMENT INTERIMAR

 • Management Interimar

Asistenta pentru companiile care au nevoie temporara de personal pentru roluri precum: Membru al Consiliului de Administratie, Director Financiar, Director Financiar Adjunct, Manager Raportare, Manager Fiscalitate, Controlor Financiar, Contabil Sef, Director IT, Manager de Trezorerie


Alte categorii de servicii


Cum va putem ajuta?

E-mail:

Solicitarea dvs. si Detalii de Contact:

Professional Bodies